Kurumsal
HEDEFİMİZ : ‘BİR DÜNYA MARKASI OLMAKTIR’

Kuruluşundan bu yana gösterdiği gelişimin seyri ve bulunduğu nokta itibariyle Bilgeinoks’un bundan sonraki süreci
“Dünya Markası ve Dünya Şirketi “ olma sürecidir ve fiilen bu yola girmiş bulunmaktadır. Çok yönlü ve yoğun rekabetin sürdüğü dünya pazarlarında başarımızı sürekli kılabilmemiz için ; Yönetimde, çağdaş ve bilimsel yönetim ve işletmecilik prensiplerini esas alan, kuruluşumuzun bugünkü ve gelecekteki hedeflerine yönelik, bilimsel organizasyon prensip ve kriterlerine göre yapılanarak, sadece tepede değil her kademede kurumsallaşmayı geliştireceğiz yeni dünya düzeninde ülke coğrafyaları değişirken ve sınırlar yeniden çizilirken hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bizler orta ve uzun vadeli hazırladığımız stratejik planlarla yolumuza yeni yaklaşımlarla devam etmekteyiz. Bu yönde şirketimiz bugüne kadar uzun yıllar sektördeki konumu, birikimi ve tecrübesi ile sektöre ve Ülke ekonomisine değer katmış saygın güvenilir ve haklı bir başarı elde etmiştir.

Yönetim sisteminin kalitesi ve sürdürülebilirliği şirketleri geleceğe taşır.
Tüm iş sonuçlarında mükemmelliğe ulaşabilmek için koşulsuz müşteri ve çalışan memnuniyetindeki başarı; doğru bir stratejik planlamanın yapılması, çalışanları, kaynakları ve kalite sistemi ile süreçlerin tüm liderlerce etkin bir şekilde yönlendirilmesi ile gerçekleşebilir

Toplam kalite yönetimi ve özdeğerlendirme kuruma değer katar.
Kurumsal yönetim çerçevesinin sürekli ve sürdürülebilir bir parçası haline gelen özdeğerlendirme ve bağımsız denetim hizmetleri sistemlerinin uluslararası standartlara ulaşmasını tedarik zinciri yönetiminin kalitesini ve verimliliğin arttırılmasını da sağlamaktadır.

Başta çalışanlarımız ve müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımız varlık nedenimizdir.
İnsan odaklı anlayışımız gereği çalışanlarımızın mutluluğu ve müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Bu öncelik bizi tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirmeye ve gelişmeye götüren en önemli iki faktördür. Çünkü farkı yaratan insan olduğu gibi bütün eylemlerimiz insanların mutluluğu üzerinedir.

Bugün, sınırlarımızda sürekli hale gelen çatışmalara, uzun yıllardır yaşadığımız terör sorununa ve zaman zaman oluşan ekonomik istikrarsızlıklara rağmen günümüzde ülkemiz oldukça güçlü yapısı ile bu sorunların üstesinden gelecektir. Üretime olan inanç ve bilinç kuvvetlendikçe endüstriyel sektörlere olan yatırımlar artmakta, bir taraftan bu artış ülke ekonomisine katkı sağlarken, diğer taraftan ekonomimizdeki dengeli büyüme ile zincirin önemli halkalarından biri olan ihracat rakamları da artacaktır.

Kuruluşundan bugüne ihracatımızdaki büyüme hedefinden hiç sapmadan büyüyen şirketimz, bu yönde geliştirdiği stratejiler edindiği yeni teknolojiler kalite sistem belgeleri ile toplam kalite yönetiminin tüm fonksiyonlarını kullanarak yeni insan kaynaklarımız ile dünya şirketi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Mutluluğunuz mutluluğumuzdur …

Ergun Bilge
Bilge İnoks A.Ş
Yönetim Kurulu Başkanı